ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                 
  วันที่ 9 มิถุนายน  2565  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์   ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร ที่เป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565                                                             
 โดยเกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิตเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565   เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 1200 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 40 กิโลกรัมต่อรายซี่งได้ติดตามผลผลิตของสัตว์น้ำพร้อมนี้ได้ถอดบทเรียนจุดเเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของศูนย์ดังกล่าวด้วย ตามแบบฟอร์ม ทษ 6 จำนวน 5 ราย ดังนี้                                                                                                
 1. นางอนุมาศ  ธีระปัญโญ  เลขที่ 39 ม.5 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ  เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่ ขนาดบ่อปลา 0.5 ไร่ พบว่าปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี และเกษตรกรได้มีการขยายพื้นที่บ่อปลาเพิ่มเป็น  7 บ่อ เลี้ยงปลานิล เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้งฝอยหอยขม และปลาเบญจพรรณ                                                              
2. นางชูศรี  ราตรี เลขที่ 114  ม.8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่ ขนาดบ่อปลา 0.5 ไร่ พบว่าปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี และได้ขยายบ่อ เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ อนุบาลขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดินทั่วไป                                      
3. นายวิระ  จันทร์ชื่น เลขที่ 8  ม.8 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ  เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 10 ไร่ ขนาดบ่อปลา 0.375 ไร่ พบว่าปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี และได้ขยายบ่อ 11 บ่อ เลี้้ยงปลาหูหลุด จำนวน 7 บ่อ และปลารวม 4 บ่อ                                                      
4.นายสุพิศ  บุญกาญจน์ เลขที่ 47 ม.4 ต.โนนผึ้ง อ.วารินนชำราบ ข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่ ขนาดบ่อปลา 0.5 ไร่ เลี้ยงกบในกระชังบก  และปลาดุกเพิ่มเติม          5. นายสุพิศ  หมายดี เลขที่ 26 ม.7 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5ไร่ ขนาดบ่อปลา 0.5 ไร่ ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี ปล่อยรวมในบ่อปลาใหญ่ และได้จัดทำกระชังในบ่อ โดยเลี้ยงปลาหูหลุด  ปลากดคังและปลาทับทิมในบ่อเพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  335   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   269  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    171  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ