บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10/2565 บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10/2565
  วันนี้ (21 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง บูรณางานร่วมกับนายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอบุณฑริก ออกหน่วยบริการภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่2 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 
    สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง
   โดยในครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.จัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การสร้างอาหารธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในกระชังบก การใช้แหนแดงเลี้ยงปลากินพืช โรคสัตว์น้ำ และเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
2.แจกแผ่นพับให้ข้อมูลด้านการเลี้ยงปลา
3.สนับสนุนลูกพันธ์สัตว์น้ำ,แหนแดง
และในโอกาสนี้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้มอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนเพื่อไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 23 ถุง โดยลูกพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 

#บูรณางานหน่วยงานกรมประมง
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  297   การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  258  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  258  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  239  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   235  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   221  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  214  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  213  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    206  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  200


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ