ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ

วันนี้ (20 เมษายน 2565) คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง อนุกรรมการ นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ อนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีปลาร้าปลารวย เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมด้วย

ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินกลุ่มสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีปลาร้าปลารวย” ทางกลุ่มมีกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาร้า และแจ่วบอง ซึ่งแจ่วบองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย. 

จากการเข้าตรวจประเมิน คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ให้คำแนะนำกลุ่มฯ เรื่อง การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การบันทึกข้อมูลปริมาณการแปรรูปสัตว์น้ำ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของตลาดอีกด้วย

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดออุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  311    ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  310  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  276  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  246  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   245  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  240  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  234  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลก...  231  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  230  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ