ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน สานต่ออาชีพสู่เกษตรกร 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน สานต่ออาชีพสู่เกษตรกร  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน สานต่ออาชีพสู่เกษตรกร 

(วันนี้ 19 เมษายน 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง  ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานภายใต้กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน เป็นวิทยากรในการสาธิต และนายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม นำเกษตรกรเข้าร่วมฝึกเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน

การดำเนินงานตามแผนงานภายใต้กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานด้านประมง ซึ่งในวันนี้นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม ได้นำเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการประมง พร้อมทั้งนำเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน จำนวน 2 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม และเป็นศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 

ทั้งนี้ นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ซูพรีแฟคท์ (Suprefact) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ดอมเพอริโดน (Domperidone) โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวที่มีความสมบูรณ์เพศ อยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ ในอัตราเพศผู้ 2 (30 ตัว)  ต่อเพศเมีย 1 (15 ตัว) 

และจากการดำเนินงานวันนี้ เกษตรกรให้ความสนใจ และตั้งใจในการรับองค์ความรู้ เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอาชีพเกษตรกร ที่จะนำองค์ความรู้ไปสานต่ออาชีพในพื้นที่ส่วนตัว ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพิ่มและขยายโอกาสอาชีพทางการประมงได้อีกด้วย 

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#ประมงอำเภอเขื่องใน
#ประมงอำเภอเดชอุดม
#โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  297   การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  258  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  258  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  239  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   235  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   221  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  214  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  214  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    206  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  200


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ