ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565     

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565       ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565                                               
 วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่พบปะและสอบถามสถานการณ์การเลี้ยงปลากดคังในกระชัง ของเกษตรรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ในพื้นที่ บ้านคูสว่าง หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565      โดยวันนี้ได้สอบถามข้อมูลตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคังและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทราบว่าเกษตรกรที่มีปลาอายุได้ 2-3 ปี มีการจับปลาขายในช่วงหลังปีใหม่ เป็นต้นมา ผลผลิตที่จับไ้ด้ประมาณ 250 - 400 กก.ต่อราย จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาท  ณ ปัจจุบันผู้เลี้ยงปลาเริ่มมีการสั่งจองลูกพันธุ์ปลากดคังจากพ่อค้า จำนวนรายละ 2,000 - 3,000 ตัว ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว ราคาตัวละ 2.50 บาท โดยสั่งจองลูกพันธุ์ปลากดคังจะไ้ด้รับปลาในช่วงต้นเดือนเมษายน 2565                                                   
ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้่าร่วมโครงการฯได้เสนอแนะหากทางหน่วยงานกรมประมงจะให้การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากดคังตามแผนงานโครงการฯ ขอเสนอให้มีการสนับสนุนในห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม หากหลังจากนั้นคาดจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำซึ่งจะมีผลต่ออัตรารอดของลูกพันธ์ุปลากดคังที่เลี้ยงในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  313   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    293  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  268  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   258  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  254  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  253  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  247   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  245  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  228   ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ