การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อวัสดุการเกษตร  ร่วมกับ นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ บูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนี้ 
เวลา 08.00 น. ร่วมกับนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง จำนวน 27 ราย ณ ศพก. นายวรวุฒิ ทุ่นทอง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 10.20 น. ร่วมกับนายบัญญัติ  ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอตาลสุม จำนวน 36 ราย  ณ ศูนย์ฯ ศพก. นายพนม พิมพ์รัตน์ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.02 น. ร่วมกับนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จำนวน 2 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสนิท ดำบรรพ์ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการตรวจรับปัจจัยการผลิตวันนี้พบว่า ลูกพันธุ์ปลานิล มีขนาดมาตรฐานตามคุณสมบัติสัญญาจัดซื้อ ความยาวเฉลี่ย 5.5 ซม. จำนวนตัวเฉลี่ยต่อถุง 185 ตัว 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่...  291    ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำน...  262   ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเ...  253   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว...  247  ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังใน...  245  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจ...  242    ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้...  238  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  230  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  229  ประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลฯ และประม...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ