การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2  ให้แก่เกษตรกรอำเภอสำโรง จำนวน 33 ราย 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2  ให้แก่เกษตรกรอำเภอสำโรง จำนวน 33 ราย  วันที่ 2 ธค 64 เวลา 08.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธ้ ประมงอำเภอวารินชำราบ ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอสำโรง ร่วมกับนายประชุม  ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และนางสุภาภรณ์  ครองยุติ  เกษตรอำเภอสำโรงให้เกียรติร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2  ให้แก่เกษตรกรอำเภอสำโรง จำนวน 33 ราย 
ดังนี้
1.ปลานิลรายละ 700 ตัว (4ถุง) 2.อาหารปลารายละ 1 กระสอบ 
ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  302   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    279  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  264  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  248  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  248  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   244   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  242  ประมงอำเภอโขงเจียม และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองพายใหญ่ ร่วมดำเนินการสำร...  236  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  231  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ