การรับฟังปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ม.7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การรับฟังปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ม.7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลฯ พร้อมด้วย นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และนายบัญชา ฤทธิ์ไธสงค์  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ ม.7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ รับฟังปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนฟาร์ม ตรวจสอบกระชังปลาเขียวมรกต  ของนายไพฑูรย์ ทองขาว ที่มีปัญหาปลาตายมากผิดปกติ   นำตัวอย่างปลาที่ป่วยส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี วิเคราะห์หาสาเหตุของโรค พบเห็บระฆัง จึงให้คำแนะนำตามหลักของวิชาการเพื่อป้องกันรักษาโรคต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  332   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   269  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    239   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  212  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  180  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  173  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  169  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    164


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ