การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-04 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานลักลอบทำการประมงโดยใช้ข่ายลอยทำการประมง ณ แม่น้ำมูล ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 
มีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 70 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๗๐ 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดจริง ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ ตามมาตรา 138 ในอัตรา 5,000 บาท และผู้ต้องหายินยอมชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และของกลางที่ถูกยึดไว้จะได้คืนผู้ต้องหาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจประมงอาสา รายนายพนม พิมรัตน์ ประมงอาสาอำเภอตาล... (1,036)   ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา ... (393)  ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ก... (324)   ประมงอำเภอน้ำยืน รับบริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ (ภาคสมัครใจ... (321)  ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบ... (321)   กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ 25... (314)  ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  (288)  การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 255... (286)  ประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย และพิธีมอบ... (286)   ประมงอำเภอนาจะหลวย  ดำเนินการชี้แจงและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ... (280)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000