การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานลักลอบทำการประมงโดยใช้ข่ายลอยทำการประมง ณ แม่น้ำมูล ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 
มีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 70 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๗๐ 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดจริง ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ ตามมาตรา 138 ในอัตรา 5,000 บาท และผู้ต้องหายินยอมชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และของกลางที่ถูกยึดไว้จะได้คืนผู้ต้องหาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  290   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  252  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  248  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  232  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   217  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  211  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  203  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  203  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  198


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ