ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-08-02 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564  รายนายยงยุทธ  นาริกุล เเลขที่ 211 ม.7 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ศพก.เครือข่ายด้านประมง ปี 2562  โดยได้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน ซึ่งในฐานข้อมูลปี 2562 เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อดิน พื้นที่ 800 ตารางเมตร ณ ปัจจุบัน ปี 2564 เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ดังกล่าว จำวน 12 ไร่ ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 4 บ่อ ปลาเทโพลูกผสม จำนวน 5 บ่อ และมีบ่อปลารวม( ปลานิล ตะเพียน ) จำนวน 1 บ่อ ผลผลิตส่วนมากจับจำหน่ายเชิงพาณิชย์  ปริมาณการจับประมาณ 200 ตันต่อปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจประมงอาสา รายนายพนม พิมรัตน์ ประมงอาสาอำเภอตาล... (1,036)   ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา ... (393)  ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ก... (324)  ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบ... (321)   ประมงอำเภอน้ำยืน รับบริการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ (ภาคสมัครใจ... (320)   กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ 25... (314)  ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  (288)  การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 255... (285)  ประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย และพิธีมอบ... (285)   ประมงอำเภอนาจะหลวย  ดำเนินการชี้แจงและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ... (279)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000