ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-19  |   ข่าววันที่: 2017-06-17 |  อ่าน: 689 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเภทหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น และหอยเชลล์ทั้งตัวแช่เย็น ผ่านด่านพรมแดนศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตามใบอนุญาตนำเข้า จึงได้ทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,190)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,011) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,003) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (910) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (877) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (785) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (745) ประชาสัมพันธ์.. (741) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (740) ประชาสัมพันธ์.. (730) ประชาสัมพันธ์.. (706) ประชาสัมพันธ์.. (689) ประชาสัมพันธ์.. (662) แบนเนอร์.. (659) ประชาสัมพันธ์.. (649) ประชาสัมพันธ์.. (638) ประชาสัมพันธ์.. (634) ประชาสัมพันธ์.. (622) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (612) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (606)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110