ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-19  |   ข่าววันที่: 2017-06-17 |  อ่าน: 809 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเภทหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น และหอยเชลล์ทั้งตัวแช่เย็น ผ่านด่านพรมแดนศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตามใบอนุญาตนำเข้า จึงได้ทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,445)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,258) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,142) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,023) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,014) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (987) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (938) ประชาสัมพันธ์.. (865) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (859) ประชาสัมพันธ์.. (841) ประชาสัมพันธ์.. (838) ประชาสัมพันธ์.. (818) ประชาสัมพันธ์.. (809) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (791) ประชาสัมพันธ์.. (779) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (752) ประชาสัมพันธ์.. (744) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (717)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110