ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-19  |   ข่าววันที่: 2017-06-18 |  อ่าน: 754 ครั้ง
 

                    วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบว่าเป็นหมึกกล้วยแช่แข็ง หมึกกระดองแช่แข็ง ปริมาณรวม ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวตรงตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการเก็บตัวอย่างตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้น และตรวจสารฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำดังกล่าว ปรากฏว่าไม่พบสารฟอร์มาลีนตกค้าง จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,441)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,254) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,141) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,021) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,012) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (986) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (937) ประชาสัมพันธ์.. (864) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (859) ประชาสัมพันธ์.. (840) ประชาสัมพันธ์.. (837) ประชาสัมพันธ์.. (818) ประชาสัมพันธ์.. (807) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (791) ประชาสัมพันธ์.. (774) ประชาสัมพันธ์.. (754) ประชาสัมพันธ์.. (754) ประชาสัมพันธ์.. (749) ประชาสัมพันธ์.. (740) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (714)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110