ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-19  |   ข่าววันที่: 2017-06-18 |  อ่าน: 606 ครั้ง
 

                    วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบว่าเป็นหมึกกล้วยแช่แข็ง หมึกกระดองแช่แข็ง ปริมาณรวม ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวตรงตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และได้ทำการเก็บตัวอย่างตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้น และตรวจสารฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำดังกล่าว ปรากฏว่าไม่พบสารฟอร์มาลีนตกค้าง จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,156)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (982) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (945) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (888) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (857) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (770) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (728) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (726) ประชาสัมพันธ์.. (725) ประชาสัมพันธ์.. (715) ประชาสัมพันธ์.. (693) ประชาสัมพันธ์.. (671) ประชาสัมพันธ์.. (645) แบนเนอร์.. (642) ประชาสัมพันธ์.. (633) ประชาสัมพันธ์.. (620) ประชาสัมพันธ์.. (619) ประชาสัมพันธ์.. (606) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (601) ประชาสัมพันธ์.. (586)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110