ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-14  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 593 ครั้ง
 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,519)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,318) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,183) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,059) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,046) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,029) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (970) ประชาสัมพันธ์.. (900) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (892) ประชาสัมพันธ์.. (890)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110