ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 716 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำประเภทปลาหางเหลืองตั้งตัวแช่เย็น ปลาโอดำทั้งตัวแช่เย็นและปลาโอลายทั้งตัวแช่เย็นนำเข้าจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดังกล่าว  เพื่อสุ่มตรวจสอบทางกายภาพ ผลการตรวจพบว่าถูกต้องตามเอกสารนำเข้า จึงได้ดำเนิน        การตรวจปล่อยในระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,157)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (983) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (945) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (888) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (857) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (770) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (728) ประชาสัมพันธ์.. (726) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (726) ประชาสัมพันธ์.. (716) ประชาสัมพันธ์.. (693) ประชาสัมพันธ์.. (671) ประชาสัมพันธ์.. (645) แบนเนอร์.. (643) ประชาสัมพันธ์.. (634) ประชาสัมพันธ์.. (620) ประชาสัมพันธ์.. (619) ประชาสัมพันธ์.. (607) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (602) ประชาสัมพันธ์.. (586)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110