ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 785 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำประเภทปลาหางเหลืองตั้งตัวแช่เย็น ปลาโอดำทั้งตัวแช่เย็นและปลาโอลายทั้งตัวแช่เย็นนำเข้าจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดังกล่าว  เพื่อสุ่มตรวจสอบทางกายภาพ ผลการตรวจพบว่าถูกต้องตามเอกสารนำเข้า จึงได้ดำเนิน        การตรวจปล่อยในระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,290)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,162) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,090) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (968) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (948) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (849) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (846) ประชาสัมพันธ์.. (811) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (798) ประชาสัมพันธ์.. (785) ประชาสัมพันธ์.. (764) ประชาสัมพันธ์.. (747) ประชาสัมพันธ์.. (724) ประชาสัมพันธ์.. (715) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (712) ประชาสัมพันธ์.. (710) ประชาสัมพันธ์.. (696) ประชาสัมพันธ์.. (691) ประชาสัมพันธ์.. (689) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (667)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110