ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-03  |   ข่าววันที่: 2017-06-03 |  อ่าน: 635 ครั้ง
 

เรื่อง แจ้งการปรับรายการหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ Fisheries Single Window (FSW)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,229)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,070) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,045) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (934) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (901) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (806) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (774) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (763) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (748) ประชาสัมพันธ์.. (726) ประชาสัมพันธ์.. (712) ประชาสัมพันธ์.. (691) ประชาสัมพันธ์.. (673) ประชาสัมพันธ์.. (659) ประชาสัมพันธ์.. (657) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (654) ประชาสัมพันธ์.. (644) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (635) ประชาสัมพันธ์.. (619)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110