ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-15  |   ข่าววันที่: 2017-05-15 |  อ่าน: 745 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเภทหมึกกล้วย และหมึกกระดอง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,254)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,113) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,067) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (952) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (926) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (824) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (806) ประชาสัมพันธ์.. (780) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (778) ประชาสัมพันธ์.. (767) ประชาสัมพันธ์.. (745) ประชาสัมพันธ์.. (727) ประชาสัมพันธ์.. (705) ประชาสัมพันธ์.. (688) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (681) ประชาสัมพันธ์.. (676) ประชาสัมพันธ์.. (676) ประชาสัมพันธ์.. (662) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (650) ประชาสัมพันธ์.. (644)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110