ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม @หน้าเทศบาลนครนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม @หน้าเทศบาลนครนนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม พบว่า เป็นเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี ประมาณ 7-10 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง และได้การรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จัดสถานที่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอร์ จากเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีจุดจำหน่าย 2 จุด คือ หน้าเทศบาลนครนนทบุรี (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00) และบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-18.00) ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจง/แนะนำเกษตรกร ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งแจ้งให้เกษตรกรไปยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำปลอดโรคโควิด-19 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  90   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   67  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   66  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   66  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ