ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) สถานที่ตั้งอยู่ในเขต 1 สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยมี นายเชื้อ นาควิเวก ดำรงตำแหน่งเป็นประมงจังหวัดนนทบุรี คนแรก เดิมสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน ประมาณ 10 กิโลเมตร