บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

ประมงจังหวัดนนทบุรี


โทร. 0993315111

    


นางบุณณดา เย็นบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


โทร. 0633939115

    


นางสาวสุวิมล สุพลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอรุณชัย กาหลง

นักวิชาการประมง


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวปุณณดา ช่วยสงค์

เจ้าพนักงานธุรการ


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายสมศักดิ์ พลอยศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวเกตทิพ น้อยแก้ว

พนักงานทำความสะอาด


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายไพฑูรย์ มณีโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายเรวัตร ยอดสุรางค์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี (แทนประมงอำเภอ)

ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

โทร. 0633939113

    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงชำนาญการ


 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นางนิตยา รักษาราษฎร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


โทร. 0633939118

    


นางสาวศันสนีย์ แซ่เตียว

เจ้าพนักงานประมง


 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


นายอวิรุธ เชื้อผู้ดี

ประมงอำเภอไทรน้อย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

โทร. 0633939116

    
นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช

ประมงอำเภอบางใหญ่


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โทร. 0633939112

    
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์

ประมงอำเภอบางกรวย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางกรวย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

โทร. 0633939114

    
นายโชคชัย เมืองสง

ประมงอำเภอบางบัวทอง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางบัวทอง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

โทร. 0633939117

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982 - 3   02 595 0983   แฟนเพจ