บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนนทบุรี


โทร. 0633939118

    


นางบุณณดา เย็นบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


โทร. 0633939115

    


นางชลดา สกุลดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอรุณชัย กาหลง

นักวิชาการประมง


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวปุณณดา ช่วยสงค์

เจ้าพนักงานธุรการ


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวภาวิตา ส่งสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายสมศักดิ์ พลอยศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส.2


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นางมนัสนันท์ หิรัญปัญณกูร

พนักงานทำความสะอาด


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายไพฑูรย์ มณีโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายเรวัตร ยอดสุรางค์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี (แทนประมงอำเภอ)

ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

โทร. 0633939113

    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    
นางสาวสุวนันท ตันประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


โทร. 0633939118

    


นางสาวศันสนีย์ แซ่เตียว

เจ้าพนักงานประมง


 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    
นายอารยะ เอนก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


นายอวิรุธ เชื้อผู้ดี

ประมงอำเภอไทรน้อย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

โทร. 0633939116

    
นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์

ประมงอำเภอบางใหญ่


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โทร. 0633939112

    
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์

ประมงอำเภอบางกรวย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางกรวย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

โทร. 0633939114

    
นายอุทัย รัตนอุบล

ประมงอำเภอบางบัวทอง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางบัวทอง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

โทร. 0633939117

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ