การช่วยเหลือเกษตรกรจากจังหวัดนครปฐมจำหน่ายกุ้ง @สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี & สำนักงานแขวงท่าทราย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การช่วยเหลือเกษตรกรจากจังหวัดนครปฐมจำหน่ายกุ้ง @สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี & สำนักงานแขวงท่าทราย 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และประมงอำเภอ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม และสำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดนครปฐม โดยตั้งจุดจำหน่ายกุ้ง 2 จุด คือ (1) บริเวณสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี และ (2) บริเวณด้านหน้าสำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ปริมาณที่จำหน่ายรวมทั้งหมดเป็นกุ้งขาว 300 กิโลกรัม และกุ้งก้ามกราม 800 กิโลกรัม มูลค่ารวมประมาณ 250,000  บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  149   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  108  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   88  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   87  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ