ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 @ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 @ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ำปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภค จนเกิดความมั่นใจได้ว่าการบริโภคสัตว์น้ำนั้นปลอดภัย เพียงใส่ถุงมือในการเลือกซื้อ, ล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  89   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  77  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  69  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   67  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   66  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   64  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ