การเก็บและเคลื่อนย้ายไข่ตะพาบน้ำไปเพาะฟัก @ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การเก็บและเคลื่อนย้ายไข่ตะพาบน้ำไปเพาะฟัก @ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 12.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านชลลดาจังหวัดนนทบุรี ในการสร้างความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนฯ โดยให้ความสำคัญต่อทรัพยากรสัตว์น้ำจืด กรณีตะพาบน้ำจืดได้ขึ้นมาไข่จำนวนทั้งสิ้น 16 ฟอง ดังนั้น หน่วยงานของภาครัฐ (สน.ปจ.นบ. และ ศูนย์ฯ) จึงได้บูรณาการร่วมมือกัน โดยได้ประสานงานกับชุมชนหมู่บ้านชลลดา จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของกรมประมง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย ในการดูแลเพื่อการจัดเก็บไข่ของตะพาบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปฟักตัว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  106   ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  88  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   80  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  75  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  67  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   63  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   63  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   62  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ