การเก็บและเคลื่อนย้ายไข่ตะพาบน้ำไปเพาะฟัก @ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การเก็บและเคลื่อนย้ายไข่ตะพาบน้ำไปเพาะฟัก @ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 12.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านชลลดาจังหวัดนนทบุรี ในการสร้างความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนฯ โดยให้ความสำคัญต่อทรัพยากรสัตว์น้ำจืด กรณีตะพาบน้ำจืดได้ขึ้นมาไข่จำนวนทั้งสิ้น 16 ฟอง ดังนั้น หน่วยงานของภาครัฐ (สน.ปจ.นบ. และ ศูนย์ฯ) จึงได้บูรณาการร่วมมือกัน โดยได้ประสานงานกับชุมชนหมู่บ้านชลลดา จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของกรมประมง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย ในการดูแลเพื่อการจัดเก็บไข่ของตะพาบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปฟักตัว ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  151   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  114  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   99  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   98  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   92  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   83  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   82  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ