ศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-12  |   ข่าววันที่: 2017-04-12 |  อ่าน: 597 ครั้ง
 

นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายธงชัย  เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ถนนบุรีรัมย์ - สตึก ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,594)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,894) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,700) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,270) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,107) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,068) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,040) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (1,029) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (959) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (924)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000