ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ

ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 3,355 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สำนักงานประมงอำเภอที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

1. สำนักงานประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์

    ประมงอำเภอ : นางลัดดาวัลย์  พินศิริกุล โทร.095-0684884

2. สำนักงานประมงอำเภอลำปลายมาศ

    ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ  ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

    ประมงอำเภอ : นายวชิรวิทย์  ตัณติบรรณกุล โทร.0859221960

3. สำนักงานประมงอำเภอสตึก

    ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง

    ประมงอำเภอ : นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์ โทร.094-5327672

4. สำนักงานประมงอำเภอนางรอง

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอนางรอง อำเภอชำนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    ประมงอำเภอ : นางสาวกชพรรณ  ขันน้ำเที่ยง โทร.062-0455356

5. สำนักงานประมงอำเภอละหานทราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย

    ที่ตั้ง : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง

    ประมงอำเภอ : นายนิวัฒน์  อึงชื่น โทร.085-0177051

6. สำนักงานประมงอำเภอบ้านกรวด

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย

    ประมงอำเภอ : ว่าง

7. สำนักงานประมงอำเภอหนองกี่

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอหนองหงส์

    ประมงอำเภอ : นางสาวณพิชญา  ทับทิมทอง โทร.064-7647327

8. สำนักงานประมงอำเภอกระสัง

    ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

    พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอกระสัง อำเภอบ้านด่าน อำเภอห้วยราช

    ประมงอำเภอ : นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด โทร.084-4931033