บทความสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศหาผู้ครอบครองจระเข้

                ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบจระเข้น้ำจืด จากหน่วยป้องกันและปรามปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว ที่จับได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดความยาว ๕๘ เซนติเมตร วัดรอบอกได้ ๑๖ เซนติเมตร ไม่ทราบเพศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงนําไปขังและเลี้ยงไว้ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตําบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์ประกาศตามหาผู้ครอบครองจระเข้น้ำจืด ดังกล่าว หากผู้ใดเป็นเจ้าของ ขอให้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐/๑๓ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและ เวลาราชการ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง สำนักงานฯจะดำเนินการตามระเบียบกรม ประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศหาผู้ครอบครองจระเข้

ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบจระเข้น้ำจืด จากหน่วยป้องกันและปรามปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว ที่จับได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดความยาว ๕๘ เซนติเมตร วัดรอบอกได้ ๑๖ เซนติเมตร ไม่ทราบเพศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงนําไปขังและเลี้ยงไว้ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตําบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์ประกาศตามหาผู้ครอบครองจระเข้น้ำจืด ดังกล่าว หากผู้ใดเป็นเจ้าของ ขอให้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐/๑๓ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและ เวลาราชการ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครอง สำนักงานฯจะดำเนินการตามระเบียบกรม ประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ในวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เดินทางตรวจราชการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 จุดที่ 1. ติดตามผลของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองทานตะวัน หมู่ 9 บ้านหว้าใต้ ต. หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จุดที่ 2. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน หลังเร่งปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ณ แหล่งน้ำหนองโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ติดตามผลของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์” ปีที่ 3  ซึ่งกรมประมง ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์

กรมประมง...หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ โชว์ผลสำเร็จ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูรณ์ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืน
       วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์” ปีที่ 3  ซึ่งกรมประมง ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองซับสมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน จัดขึ้น ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” หนองซับสมบูณ์ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืน จนคว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน 

         นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า โครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีความมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนได้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้ - ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน...... อ่านข่าวต่อ คลิ๊ก >> https://www.facebook.com/227334884050780/posts/3319988571452047/?extid=0&d=n

#กรมประมง #อธิบดีกรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ???? line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายฯ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ สอบถามรายละเอีอดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โทรศัพท์ 02 2425900 ต่อ 5461-2

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,123)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,769) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,525) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,241) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (990) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (981) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (940) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (897) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (841) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (807) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (721) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (661) แบนเนอร์.. (634) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (601) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (600) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (595) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (583) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (580) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (580) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (566)