บทความสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายฯ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ สอบถามรายละเอีอดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โทรศัพท์ 02 2425900 ต่อ 5461-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,903)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,693) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,446) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,153) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (960) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (930) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (896) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (785) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (782) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (758) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (666) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (612) แบนเนอร์.. (587) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (570) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (548) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (543) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (543) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (539) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (530) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (529)