ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประกาศ


จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 รายการ 

กำหนดทำการประมูลโดยวิธีทอดตลาดด้วยวาจา ณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 103/13 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารในหน้าเว็บนี้

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000    fisheriesburiram@gmail.com   044-611 986   044-611 986   แฟนเพจ