ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,914)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,973) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,824) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,277) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,178) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,144) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,143) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (1,096) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (1,058) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (1,001)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000