รณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์"

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


รณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์" 

ข่าวประชาสัมพันธ์


HOT รณรงค์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์" ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ไม่ขาย ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม ได้แก่ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สวนสาธารณะของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สถานบริการเชื้อเพลิง วัด ทางสาธารณะ ทางเท้า

2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบนทาง ในขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถ

3. ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย ตั้งแต่เวลา 24.00 น. - 11.00 น. และ 14.00 น. - 17.00 น.

4. ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และบุคคลที่มึนเมาจนครองสติไม่อยู่

5. ไม่ขายและซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนถนน ไหล่ทาง ทางเท้า 

6. ไม่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเพื่อให้มีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปบริโภค

7. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 176  สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง  จำนวนผู้อ่าน 115 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 114 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 105 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 79 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนผู้อ่าน 69 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 55 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 49 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียด 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  email  fisheriesburiram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-611 986  FAX 044-611 986  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6