รณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์"

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

รณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-05  |   ข่าววันที่: 2017-04-05 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์ "เล่นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์" ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ไม่ขาย ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม ได้แก่ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สวนสาธารณะของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สถานบริการเชื้อเพลิง วัด ทางสาธารณะ ทางเท้า

2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบนทาง ในขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถ

3. ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย ตั้งแต่เวลา 24.00 น. - 11.00 น. และ 14.00 น. - 17.00 น.

4. ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และบุคคลที่มึนเมาจนครองสติไม่อยู่

5. ไม่ขายและซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนถนน ไหล่ทาง ทางเท้า 

6. ไม่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเพื่อให้มีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปบริโภค

7. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,818)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,679) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,426) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,117) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (949) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (905) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (882) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (767) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (764) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (733) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (653) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (596) แบนเนอร์.. (571) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (554) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (532) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (531) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (519) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (518) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (514) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (514)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000