ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |   ข่าววันที่: 2021-02-15 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นางดวงแข  อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและนายสุรปกิชญ์  ปาปะกัง ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 ให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การผลิตอาหารปั้นก้อน และการสร้างอาหารสมทบ (แหนแดง) เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง พร้อมศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ผู้นำเครือข่าย จำนวน 15 ราย  และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลากินพืช รายละ 2,000 ตัว โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ณ แปลงผู้นำเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (นายละม้าย  มูลลี) หมู่ที่ 8 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (694)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (578) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (530) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (527) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (506) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (494) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (473) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (460)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000