ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |   ข่าววันที่: 2020-11-17 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสาววิริยา ชันษา นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว อ.วัฒนานคร โรงเรียนบ้านเจริญสุข และโรงเรียนบ้านมะกอก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสาววิริยา ชันษา นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว อ.วัฒนานคร โรงเรียนบ้านเจริญสุข และโรงเรียนบ้านมะกอก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (695)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (579) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (531) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (528) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (507) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (495) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (474) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (462)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000