จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-27  |   ข่าววันที่: 2020-10-27 |  อ่าน: 244 ครั้ง
 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา  สรสิทธิ์  ประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และปลาบึก จำนวน 300,000 ตัว  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (694)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (578) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (531) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (527) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (506) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (494) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (473) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (460)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000