โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-20 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (372)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (278) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (271) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (266) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (238) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (211) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (202) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (186) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (176) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (175) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (161) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (149) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (143) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (142) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (134) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (134) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (134) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (130) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (126) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000