โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 91 ครั้ง
 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (504)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (470) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (402) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (399) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (337) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (317) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (314) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (278) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (278) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (271) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (270) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (266) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (259) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (246) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (246) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (238) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (237) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (227) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่.. (224) ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร.. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000