โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-02-11 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (319)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (199) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (197) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (192) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (166) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (163) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (144) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (137) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (135) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (134) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (122) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (119) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (111) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (106) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (92) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (91) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (88) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (81) ติดตามงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านประมง.. (79) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (78)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000