ติดตามงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ติดตามงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-18  |   ข่าววันที่: 2019-03-14 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (474)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (432) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (368) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (367) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (307) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (287) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (250) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (243) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (242) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว.. (236) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (231) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (229) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (217) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (212) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (203) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (199) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (197) ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร.. (191) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (190)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000