ติดตามงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ติดตามงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-18  |   ข่าววันที่: 2019-03-14 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (352)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (257) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (252) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (250) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (217) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (197) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (187) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (169) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (164) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (162) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (150) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (140) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (131) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (125) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (122) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (122) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (119) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (115) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (113) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (102)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000