โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว)

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |   ข่าววันที่: 2018-08-31 |  อ่าน: 181 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง ประมงอำเภอตาพระยา ลงพื้นที่สำรวจแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (381)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (287) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (284) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (273) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (245) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (220) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (207) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (195) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (181) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (180) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (172) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (154) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (153) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (148) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (144) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (143) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (140) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (135) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (132) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000