ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพงศ์  ทองใส ประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาคร  โสภา ประมงอำเภอวังน้ำเย็น นางสาวภัณณิตา  สมปอง ประมงอำเภอเขาฉกรรจ์ นางสาวสมจิตร์  ฤทธิ์กลาง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (นายอุดร  มืดทัพไทย) ตำบลทุ่งหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (694)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (578) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (531) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (527) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (506) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (494) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (473) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (460)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000