ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง รุ่นที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง รุ่นที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-13  |   ข่าววันที่: 2021-03-13 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 2 โดยเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ กบนา การเพาะพันธุ์ปลาไน รวมทั้งการทำอาหารธรรมชาติ จากฟางและปุ๋ยคอก โรคสัตว์น้ำและวิธีป้องกัน คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110