ตรวจฟาร์ฒยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจฟาร์ฒยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-10  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็น เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 11 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อหาสารตกค้าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำส่งตรวจหาสารตกค้าง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110