ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ปลานิลในกระชัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ปลานิลในกระชัง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |   ข่าววันที่: 2021-02-25 |  อ่าน: 115 ครั้ง
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP) รายตรวจติดตาม จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ตรวจสอบสารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณกระชัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110