ถ่ายทอดความรู้ Zoning ครั้งที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ถ่ายทอดความรู้ Zoning ครั้งที่ 1 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |   ข่าววันที่: 2021-02-16 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่ 1 เรื่องการเตรียมบ่อ และการอนุบาลลูกปลา พร้อมทั้งตรวจคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ในเขตพื้นที่ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 6 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110