ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร แหล่งใหม่ กุดโง้งฟากเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร แหล่งใหม่ กุดโง้งฟากเลย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-15  |   ข่าววันที่: 2020-12-14 |  อ่าน: 109 ครั้ง
 

14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย
จัดประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564 
ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ กุดโง้งฟากเลย  ณ ที่ทำกี่ประธานชุมชน  ชุมชนฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
ทั้งนี้ได้ผู้นำชุมชน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110