เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-11-12 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด (Hypsibarbus malcolmi) ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจในชุมชน ที่ชนพื้นถิ่นจับมารับประทานและขายกันในท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิต พบตามลุ่มน้ำโขง ซึ่งปัจจุบันตามธรรมชาติมีการพบปลาชนิดนี้ลดน้อยลง ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการเพาะและขยายพันธุ์เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110