ให้ความรู้ คำแนะนำ Zoning by agri-map 63

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ให้ความรู้ คำแนะนำ Zoning by agri-map 63 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-26  |   ข่าววันที่: 2020-08-26 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่ 2 เรื่องการสร้างอาหารธรรมชาติจากปุ๋ยคอกและฟางข้าว พร้อมทั้งตรวจคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 14 ราย

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110