ศพจ.เลย รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ศพจ.เลย รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?? เรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
รับจำนวน 60 ท่าน เท่านั้น?

คุณสมบัติ
1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
2. เกษตรกรมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.2 เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ศูนย์รับผิดชอบตั้งอยู่
4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ 0.25 – 2 ไร่
โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีการฝึกปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (การผสมเทียม)
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำรายละ 3,000 ตัว ฟรี?

?? ท่านใดสนใจ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม สามารถอินบล็อก facebook หรือโทร 042-821076 (ในวันเวลาราชการ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913