ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2/4 ประจำเดือนเมษายน 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2/4 ประจำเดือนเมษายน 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประมงอำเภอท่าลี่

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ในครั้งนี้ได้มี ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913