ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1/3 ประจำเดือนมีนาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1/3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-07  |   ข่าววันที่: 2017-03-03 |  อ่าน: 372 ครั้ง
 

วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศูนยืวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจติดตามงาน โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และตรวจประเมินสัตว์น้ำต่อหน่อยลงแรงประมง (CPUE) ครั้งที่ 1 ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยศอก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110