ศพจ.เลย จัดฝึกอบรม Smart Farmer ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ศพจ.เลย จัดฝึกอบรม Smart Farmer ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-29 |  อ่าน: 120 ครั้ง
 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จำนวน 35 ราย ณ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง(หมู่ที่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย) โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการประมงโดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  (162)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (143)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งคนงานประมง  (131)  ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย  (129)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก  (120)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ  (108)  ติดตามงานโครงการแปลงใหญ่  (107)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำฯ  (92)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  (89)  ตรวจประเมินมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์  (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110