ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-04-03  |   ข่าววันที่: 2018-04-03 |  อ่าน: 419 ครั้ง
 

วันทีี่ 30 มีนาคม 2561 ศพจ.เลย มอบปัจจัยการผลิต ในงานโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ที่ ตำบลน้ำแคม ตำบลอาฮี ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และตรวจวัดคุณภาพในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่ีเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ อำเภอท่าลี่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110