ข่าวกิจกรรม ฉบับที่1/11ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่1/11ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ศพจ.เลย นำโดยนายทวีศักดิ์ สกุณา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนปากหนวด เพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารในอนาคต

ปลาตะเพียนปากหนวด หรือ ปลาปากคีบแดง (ชื่อท้องถิ่น) (อังกฤษ: Yellow eyed silver barb; ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus pierrei) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึง ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

เป็นปลาในสกุลปลาตะพากชนิดหนึ่ง ที่พบได้ในประเทศไทย มีลักษณะเหมือนปลาตะพากทั่วไป มีลำตัวกว้าง 9.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร พบยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร กระจายพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่เวียดนามและมาเลเซีย เป็นปลาที่กินพืชน้ำ, ไส้เดือนน้ำ และแมลงน้ำต่าง ๆ เป็นอาหาร

โดยปลาที่พบในลุ่มแม่น้ำโขงนั้น พบชุกชุมในช่วงปลายปี คือ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน เป็นปลาเศรษฐกิจในชุมชน ที่ชนพื้นถิ่นจับมารับประทานและขายกันในท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิต

อ้างอิง

 

  1. จาก IUCN (อังกฤษ)
  2. จาก fishbase.org (อังกฤษ)
  3. พันธุ์์ปลาแม่่น้ำโขงตอนล่่างจากเชียงคานถึงปากชม หน้า 132, งานวิจัยไทยพื้นบ้าน โดย เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913